En Toggle navigation

服务支持

Support

配套销售中心

部门职务姓名区域邮箱地址手机
商用车配套销售一部经理于新耀 xiyyu@prinxchengshan.com15318293639
商务代表马建国济南重汽jgma@prinxchengshan.com15306310988
许广东江铃、昌河gdxu@prinxchengshan.com18606306867
车文礼红岩wlche@prinxchengshan.com15306315677
邹伟庆铃、一汽成都wzou@prinxchengshan.com18606306936
王立军一汽ljwang@prinxchengshan.com15306310428
张海龙三环、大运hlzhang@prinxchengshan.com18606306965
周云清柳汽、柳特yqzhou@prinxchengshan.com18606307739
王帅北奔、江铃重汽shwang@prinxchengshan.com18389183228
李明政东风华神、东风随专mzli@prinxchengshan.com18606307871
商用车配套销售二部经理张小强 xiqzhang@prinxchengshan.com18606305255/13370906080
商务代表彭永进北汽福田、山汽yjpeng@prinxchengshan.com13863189856/18606306571
鞠再樊陕汽商用车zfju@prinxchengshan.com18606306519
汤华军众合、惠龙易通hjtang@prinxchengshan.com15588362611
王大军江淮、华菱、星马djwang@prinxchengshan.com15662395899
孙进长城、黑豹、宏泰jisun@prinxchengshan.com18606307965/15306310366
初长江徐工、淮海新能源、五征cjchu@prinxchengshan.com13792452265
梁起丞华菱、星马qcliang@prinxchengshan.com13626301008
乘用车配套销售部经理郑全山 qszheng@prinxchengshan.com18906319118
商务代表彭智春日产、奇瑞zcpeng@prinxchengshan.com18606306528